زمان مطالعه: 5 دقیقه

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما و پوشش‌های تکمیلی

مقدمه

سازمان برنامه و بودجه راهنمای کاربرد بیمه‌های مهندسی و مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان را در سال 1398 تحت عنوان نشریه 767 منتشر نموده است.
با توجه به نقش این راهنما در آگاهی سازندگان و فعالان بخش ساختمان، هایپرساز جهت ارتقای دانش دست اندرکاران ساخت‌وساز نسبت به خلاصه‌سازی بخش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان اقدام نموده است.

در بیمه مسئولیت مدنی، مسئولیت‌های قانونی کارفرما در برابر کارکنان در جریان کار و در صورت وقوع حوادث کارگاهی تحت پوشش قرار گرفته و خسارات جانی حاصله جبران می‌شود. البته برخی کارفرمایان بر این باورند که با داشتن بیمه تأمین اجتماعی برای کارکنان، از خرید بیمه‌نامه مسئولیت مدنی بی‌نیاز خواهند شد ولی واقعیت این است که پوشش‌های این دو بیمه‌نامه کاملاً متفاوت است. بدین معنا که سازمان تأمین اجتماعی تعهدی در قبال پرداخت خساراتی که مسئول آن کارفرما باشد، نداشته و یا اگر خسارات مذکور را جبران کند؛ طبق ماده 66 قانون تأمین اجتماعی نسبت به بازیافت آن از کارفرما اقدام می‌نماید.

با دریافت این بیمه‌نامه، چنانچه در جریان انجام کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه‌گذار وارد آید و مسئولیت بیمه‌گذار در این ارتباط برای بیمه‌گر محرز شود، خسارات وارده جبران خواهد شد. پوشش‌های اصلی (اجباری) در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان عبارتند از: غرامت فوت، نقص عضو و هزینه‌های پزشکی

پوشش‌های تکمیلی (کلوز-cluase)

یکی از عوامل موثر بر نرخ بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان، کلوزهای بیمه‌نامه هستند. کلوزها شرایطی هستند که به بیمه‌نامه اضافه شده و پوشش‌هایی را به بیمه‌نامه می‌افزایند و همین اضافه پوشش‌ها منجر به افزایش نرخ حق بیمه و افزایش تعهدات بیمه‌گر خواهند شد.

جدول کلوزها

 ردیف شرح
1 پوشش تعدد دیات
2 تحت پوشش قرار گرفتن مأموریت‌های خارج از کارگاه
3 تحت پوشش قرار گرفتن اماکن وابسته به کارگاه
4 پوشش مجری ذیصلاح پروژه
5 تحت پوشش قرار گرفتن خسارت‌های ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری
6 تحت پوشش قرار گرفتن مسئولیت پیمانکاران فرعی
7 تحت پوشش قرار گرفتن مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور
8 پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه
9 پرداخت هزینه‌های پزشکی طبق صورتحساب و بدون در نظر گرفتن تعرفه‌های دولتی
10 تحت پوشش قرار گرفتن مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از کارفرما تا سقف ………. ریال
11 تحت پوشش قرار گرفتن حوادث شخص کارفرما یا پیمانکار
12 تحت پوشش قرار گرفتن مسئولیت کارفرما در برابر خسارات جانی وارد به شخص ثالث
13 پرداخت دیه به ارزش روز حداکثر یک تا سه سال پس از شروع بیمه‌نامه
14 پرداخت غرامت روزانه به کارگران حادثه دیده از روز چهارم به بعد و حداکثر 90 روز سقف ………. ریال برای کارگران ساده
15 تحت پوشش قرار گرفتن حوادثی که منجر به خسارت بدنی کارگران می‌شود اما با فعالیت اصلی کارگر بی‌ارتباط است.
16 مسئولیت متقابل کارکنان، اهمال غیرعمدی کارکنان نسبت به یکدیگر در اثر بروز حوادث مربوط به موضوع این بیمه‌نامه
17 عدم اعمال قاعده نسبی در صورت اعلام نشدن افزایش احتمالی تعداد کارکنان نسبت به تعداد مندرج در بیمه‌نامه

خلاصه تعاریف

 • پوشش تعدد دیات

طبق قانون مجازات اسلامی هر اندام دیه معینی دارد و در صورتی که به چند عضو آسیب وارد شود؛ ممکن است مجموع دیه ، از مبلغ معین دیه یک انسان بیش‌تر گردد. تعدد دیات در بیمه‌نامه قرار ندارد و در صورت افزودن این کلوز تحت پوشش قرار می‌گیرد.

حق بیمه این کلوز معمولاً حدود %5 حق بیمه پایه است.

 • مأموریت خارج از کارگاه

کارفرمایانی که پرسنل را به بیرون از کارگاه اعزام می‌کنند، می‌توانند با خرید این کلوز و ارائه اسامی نفرات، تعهدات بیمه‌نامه خود را افزایش دهند. لازم به ذکر است خسارت‌هایی تحت پوشش می‌باشند که در راستای اهداف سازمان بوده باشد.

حق بیمه این کلوز معمولاً بین %5 تا %35 حق بیمه پایه است.

 • اماکن وابسته به کارگاه

در بیمه‌نامه، حوادثی تحت پوشش است که صرفاً در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد. برخی کارفرمایان اماکنی را با هدف استراحت یا آموزش برای پرسنل خود فراهم می‌نمایند. در این موارد بیمه‌گذار می‌تواند با خرید این کلوز و ارائه نشانی این گونه اماکن پوشش لازم را فراهم کند.

حق بیمه این کلوز معمولاً حدود %5 حق بیمه پایه است.

 • پوشش مجری ذیصلاح پروژه

در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان پروژه‌های ساختمانی، مسئولیت کارفرما تحت پوشش است و مسئولیت مجری ذیصلاح در تعهد بیمه‌گر نیست. با خرید این کلوز مسئولیت مجری ذیصلاح در حوادث احتمالی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

 • حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری

به موجب این الحاقیه و با رعایت شرایط بیمه‌نامه، مسئولیت بیمه‌گذار برای صدمات جسمانی کارکنان ناشی از حوادث نقلیه موتوری مفروض و قطعی تلقی می‌گردد. این کلوز فقط حوادثی را که در داخل کارگاه رخ دهد تحت پوشش قرار می‌دهد.

حق بیمه این کلوز معمولاً حدود %24 حق بیمه پایه است.

 • مسئولیت پیمانکاران فرعی

هر شخص که بخشی از یک پروژه را به عهده دارد می‌بایست برای خود یک بیمه‌نامه مسئولیت مستقل تهیه کند، اما صرفاً در بخش ساختمان با خرید این کلوز مسئولیت کلیه پیمانکاران شاغل در پروژه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. این کلوز در فعالیت‌‌های ساختمانی اجباری است.

حق بیمه این کلوز معمولاً حدود %10 حق بیمه پایه است.

 • مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور

در پروژه‌های ساختمانی صرفاً مسئولیت کارفرما و با خرید کلوز قبلی مسئولیت پیمانکاران تحت پوشش قرار دارد. در حالی که گاهی ممکن است درصدی از تقصیر به عهده‌ی ناظر یا مشاور باشد. با خریداری این کلوز قصور مهندس ناظر و مشاور نیز تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

حق بیمه این کلوز معمولاً حدود %5 حق بیمه پایه است.

 • بدون رأی دادگاه

با خرید این کلوز بیمه‌گر متعهد می‌‌گردد دیه فوت یا نقص عضو را پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار بدون نیاز به رأی دادگاه پرداخت کند.

حق بیمه این کلوز معمولاً حدود %15 حق بیمه پایه است.

 • هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه‌های دولتی

به موجب این الحاقیه هزینه‌های پزشکی تحت پوشش بیمه‌نامه بدون اعمال تعرفه دولتی هزینه‌های درمانی جبران می‌گردد.

حق بیمه این کلوز معمولاً حدود %15 حق بیمه پایه است.

 • تأمین مطالبات تأمین اجتماعی و خدمات درمانی

به موجب این الحاقیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از بیمه‌گذار بابت هزینه‌های مربوط به معالجه، غرامت، مستمری و … براساس مفاد قانون تأمین اجتماعی توسط شرکت بیمه جبران می‌گردد.

 • پوشش بیمه‌ای برای شخص کارفرما یا پیمانکار

به موجب این الحاقیه صدمات جسمانی وارد به بیمه‌گذار، شخص کارفرما، شخص پیمانکار، مهندس ناظر، مهندس طراح، مهندس مشاور و مجری ذیصلاح در اثر خطرات مورد بیمه با رعایت سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه جبران می‌گردد.

حق بیمه این کلوز معمولاً حدود %5 حق بیمه پایه است.

 • پوشش بیمه‌ای خسارات جانی دیه اشخاص ثالث

ممکن است اشخاص ثالث مانند مهمان، بازدیدکننده یا … در محل مورد بیمه دچار حادثه گردند که در این صورت کارفرما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. در صورتی خسارت از محل این نوع بیمه‌نامه‌ها قابل پرداخت است که این کلوز خریداری شده باشد.

حق بیمه این کلوز معمولاً حدود %10 حق بیمه پایه است.

 • دیه روز

طبق قانون مبلغ دیه به صورت یوم‌الادا محاسبه می‌گردد، نه روز حادثه. با افزودن این کلوز، بیمه‌گر تفاوت قیمت دیه زمان وقوع حادثه و زمان پرداخت آن را نیز تقبل و پرداخت خواهد کرد.

حق بیمه این کلوز معمولاً برای یک سال حدود %25، دو سال حدود %35 و سه سال حدود %40 حق بیمه پایه است.

 • غرامت روزانه

در صورت تمایل بیمه‌گذار و خریداری این الحاقیه، غرامت دستمزد روزانه حادثه دیده برای ایامی که وی قادر به فعالیت نبوده است تا 90 روز بر اساس حقوق روزانه تعیین شده، توسط بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

 • پوشش بیمه‌ای صدمات جسمانی کارکنان براثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه شده

به موجب این الحاقیه صدمات جسمانی کارکنان ناشی از حوادثی که ارتباطی با فعالیت بیمه‌شده‌ی بیمه‌گذار نداشته ولی در محدوده محل مورد بیمه رخ داده است، تحت پوشش بیمه‌نامه قرار می‌گیرد.

حق بیمه این کلوز معمولاً حدود %10 حق بیمه پایه است.

 • مسئولیت متقابل کارکناناهمال غیرعمدی کارکنان نسبت به یکدیگر

در شرایط معمول بیمه‌گر در قبال خساراتی که مسئول آن افرادی دیگر از جمله کارکنان بیمه‌گذار باشند، تعهدی ندارد. اما در صورت خریداری این کلوز غرامت جانی ناشی از حوادث حین کار که به دلیل اشتباه یا اهمال غیرعمدی توسط کارکنان به وجود می‌آید نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

 • عدم اعمال قاعده نسبی در صورت افزایش احتمالی تعداد کارکنان

در صورت اعلام نشدن افزایش احتمالی تعداد کارکنان نسبت به تعداد مندرج در بیمه‌نامه، معمولاً تا سقف %20 افزایش کارکنان در این کلوز تحت پوشش قرار می‌گیرد.