زمان مطالعه: 2 دقیقه

بررسی نقش استفاده از مصالح هوشمند در طراحی داخلی

ساختمانهای مسکونی با هدف بهینه سازی مصرف انرژی

 

چکیده :

در جهان امروز، جمعیت رو به رشد انسانها، پیامدهایی همچون بهره برداری بیش از اندازه از منابع، جهت تولید انرژی و

در نتیجه ی آن تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین را در پی داشته است.

نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن،ضرورت استفاده از سیستم های ساختمانی و مصالح نوین را

جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان در فرآیند ساخت و سپس بهره برداری ،دو چندان کرده است.

مواد و مصالح هوشمند در مقابل تغییرات محیط پیرامون، خود را با شرایط جدید منطبق می سازند و نیاز کاربران را فراهم می کنند؛

بنابراین نیاز است که در ساختمان های آینده از چنین مصالح پر بازدهی که ماهیتی سازگارتر با محیط زیست دارند استفاده گردد.

در پژوهش پیش رو سعی بر آن است تا با تمرکز بر معرفی دسته ای از مصالح هوشمند که با بهینه سازی مصرف انرژی در ارتباط هستند،

نحوه ی بهره مندی از آنان در معماری داخلی فضاهای مسکونی از لحاظ زیبایی شناسی، کاربرد، جنبه ی اقتصادی و پایداری زیست محیطی شرح داده شود.

روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی است و جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.

 

انواع مصالح هوشمند :

 

مصالح هوشمند توانایی درک تغییرات محیط زیست اطراف خود را دارند و هرزمان که متوجه این تغییرات شوند

در این راستا از خود واکنش نشان می دهند. و با محیط کاملا سازگار می شوند.

 

انواع آن : مصالح ذخیره کننده انرژی – مصالح منعکس کننده نور – مصالح واکنش دهنده به دما – مصالح تغییر رنگ دهنده

مصالح تغییر دهنده مواد درونی

 

نویسندگان:

ارسلان المعی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی معماری داخلی دانشگاه علم و فرهنگ

 

برای دریافت نسخه ی کامل مقاله مصالح هوشمند کلیک کنید.

منبع :civilica.com